Metall!

Slutligen har vinter kommit! Nu dags att lyssna på nordisk metal (-%E Ja, det ljuder jättebra med det nya ljudsystemet!

Ensamheten, tecken av kraft,
Ensamheten, tecken av kraft,
Att allt se, tecken av kraft,
Evigt liv, tecken av kraft...

Finntroll - Jaktens Tid [2001]

Comments

Comments powered by Disqus